Ημερήσια Eκδρομή

Την Παρασκευή 20 Μαΐου το σχολείο μας πραγματοποιεί ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή για τις τάξεις Γ, Δ΄, Ε΄ και Στ ΄ στο πλανητάριο της Θεσσαλονίκης.

Read More