Υποδομές

Σύγχρονοι χώροι διδασκαλίας

Κτιριακές εγκατάστασεις και εξωτερικοί χώροι

Εκπαιδευτικά εργαλεία

Μουσική, παιχνίδι, δημιουργικά εργαστήρια

Σύγχρονος εξοπλισμός μάθησης

Υποδομές και εφαρμογές πληροφορικής και ρομποτικής

Παιδικός Σταθμός

Άποψη αίθουσας

Παιδικός Σταθμός

Άποψη εστιατορίου

Παιδικός Σταθμός

Άποψη χώρων υγιεινής

Παιδικός Σταθμός

Άποψη χώρου παιχνιδιού και δημιουργίας

Παιδικός Σταθμός

Άποψη χώρου παιχνιδιού και δημιουργίας.

Παιδικός Σταθμός

Άποψη προαύλιου χώρου

Νηπιαγωγείο

Άποψη αίθουσας

Νηπιαγωγείο

Άποψη αίθουσας

Νηπιαγωγείο

Άποψη εστιατορίου

Νηπιαγωγείο

Άποψη αίθουσας

Νηπιαγωγείο

Άποψη αίθουσας

Δημοτικό σχολείο

Άποψη αιθουσών και εξοπλισμού

Δημοτικό σχολείο

Άποψη εκπαιδευτικών μεθόδων

Δημοτικό σχολείο

Άποψη εκδηλώσεων

Αθλητισμός και υγιής διατροφή

Ο αθλητισμός και η άσκηση διαθέτουν κεντρικό ρόλο στα προγράμματα σπουδών. Το κυλικείο και το εστιατόριο του Σχολείου μας ακολουθούν τις αρχές της Μεσογειακής Διατροφής σε συνεργασία με διατροφολόγο.

Ο αθλητισμός, το παιχνίδι και το θέατρο αναπτύσσουν την αυτοεκτίμηση

Μηνύματα σχετικά με την αυτοεκτίμηση, τη διαφορετικότητα και την ατομική ευθύνη περνούν στα παιδιά με έναν διασκεδαστικό τρόπο, μέσα από την άθληση, το παιχνίδι, το θέατρο και άλλες τεχνικές.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΑΚΚΑ
Ένα ζεστό και σύγχρονο σχολείο