Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Παιδαγωγικοί Στόχοι

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του σχολείου στοχεύει στην ολόπλευρη καλλιέργεια της προσωπικότητας των μαθητών. Πιο συγκεκριμένα στοχεύει:

-Στην καλλιέργεια ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων ,ικανών να προσαρμόζονται και να συμμετέχουν στην κοινωνική ζωή και να την καθορίζουν.

-Στη δημιουργία ενός ευχάριστου και δημιουργικού μαθησιακού περιβάλλοντος με τη βιωματική προσέγγιση της γνώσης και τη διαθεματική επεξεργασία των ενοτήτων.

-Στην καλλιέργεια στρατηγικών μάθησης , της κριτικής σκέψης και δημιουργικής φαντασίας.

-Στην καλλιέργεια των κοινωνικών δεξιοτήτων και στην ανάπτυξη συνεργατικού και συλλογικού πνεύματος.

Τα μαθήματα και η διδακτέα ύλη καθορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας.

Ωστόσο, οι μαθητές/τριες του Σχολείου μας συμμετέχουν, επιπλέον, μέσα στο πρωινό ωράριο, σύγχρονα και πρόσθετα μαθήματα.

Πρωταρχική επιλογή του Σχολείου είναι η διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας. Στο πρόγραμμα της α΄ & β΄ τάξης του Δημοτικού εντάσσεται και μία κατ’ επιλογή για κάθε παιδί δραστηριότητα από τον τομέα του αθλητισμού, των ξένων γλωσσών, των καλλιτεχνικών ή της πληροφορικής/ρομποτικής.

Στο Δημοτικό, επίσης, γίνονται μαθήματα μουσικής, καλλιτεχνικών, αυτοάμυνας, αλλά και μαθήματα προσέγγισης της ελληνικής λογοτεχνίας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη βιωματική εκπαίδευση των μαθητών/τριών μέσα από τα μαθήματα των καλλιτεχνικών, της ρομποτικής και της μελέτης περιβάλλοντος.

Παράλληλα, σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού χρησιμοποιείται η τεχνολογία στη μάθηση, ενώ διδάσκονται την πληροφορική και τη ρομποτική, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου μας να είναι ψηφιακά εγγράμματοι.

Τα παιδιά συμμετέχουν σε πλήθος εκπαιδευτικών διαγωνισμών, καθώς και σε ποικίλες εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Γλώσσα

Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό με βάση τις ανάγκες των μαθητών σε σχέση με τις υποδείξεις του προγράμματος σπουδών. Οι τομείς αξιολόγησης είναι η ευχέρεια, η αναδιατύπωση και η κατανόηση της ελληνικής γλώσσας. Η διδασκαλία του ελληνικού λεξιλογίου βασίζεται σε ένα αναπτυξιακό συνεχές των σταδίων της φωνητικής, ορθογραφίας και της σημασίας από την Α΄ τάξη μέχρι και τη Στ΄ τάξη.

Μαθηματικά

Το πρόγραμμα μαθηματικών αναπτύσσει τις ικανότητες των μαθητών να γίνουν δημιουργικοί και κριτικοί στοχαστές, προωθώντας ταυτόχρονα την κατανόηση και την απόλαυση των μαθηματικών μέσω της ανάπτυξης στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων, δεξιοτήτων συλλογισμού και υπολογιστικών δεξιοτήτων. Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνουν τους μαθητές να αναλάβουν την ευθύνη για την εκμάθηση των μαθηματικών τους και να επικοινωνούν μαθηματικά χρησιμοποιώντας το κατάλληλο λεξιλόγιο. Οι δραστηριότητες και τα μαθήματα αναπτύσσονται για να δείξουν στους μαθητές ότι τα μαθηματικά είναι μέρος της καθημερινής μας ζωής.

Κοινωνικές σπουδές

Το πρόγραμμα σπουδών των κοινωνικών σπουδών περιλαμβάνει όλες τις πτυχές της ιστορίας, των οικονομικών, της γεωγραφίας, καθώς και τη σημασία της αειφορίας και της φιλανθρωπίας. Οι εκπαιδευτικοί ενσωματώνουν την εκμάθηση έργων και τη λογοτεχνία στο πρόγραμμα σπουδών για να δημιουργήσουν συνέχεια και αυθεντικότητα στον πραγματικό κόσμο. Όλα τα επίπεδα ενσωματώνουν τη μάθηση υπηρεσιών στο πρόγραμμα σπουδών τους όπου οι μαθητές μπορούν να έχουν μια ενεργή ευκαιρία να βιώσουν τον άμεσο αντίκτυπο της φιλανθρωπίας και του εθελοντισμού σε νεαρή ηλικία.

Πληροφορική – Ρομποτική

Το πρόγραμμα των εκπαιδευτηρίων Σακκά στοχεύει στην ανάπτυξη των μαθητών τόσο στη μεθοδολογία όσο και στην πληροφορία, η οποία δημιουργεί μια συναρπαστική ατμόσφαιρα γύρω από την πληροφορική και την ρομποτική. Μαθαίνουν την τεχνολογική μέθοδο και έχουν πολλές πιθανότητες να εφαρμόσουν και να βελτιώσουν την ικανότητά τους να τη χρησιμοποιούν. Οι μέθοδοι διδασκαλίας αντικατοπτρίζουν την προσπάθεια, και συμβάλλουν στην ενδυνάμωση της υπολογιστικής και αναλυτικής σκέψης, της δημιουργικότητας, της συνεργασίας, της επίλυσης προβλημάτων.

Φυσική αγωγή

Στο πρόγραμμα φυσικής αγωγής, τα μαθήματα δίνουν έμφαση στον χαρακτήρα, την ακεραιότητα, την ηγεσία, την αθλητικότητα και την ομαδική εργασία. Ενθαρρύνουμε τους μαθητές να συμμετέχουν στη σωματική δραστηριότητα. Οι μαθητές μαθαίνουν για τη διατροφή και τις υγιείς διατροφικές συνήθειες. Μαθαίνουν επίσης από τι αποτελείται το σώμα τους: μύες, οστά και όργανα. Οι μαθητές διδάσκονται τον αθλητικό τρόπο ζωής και την ομαδική εργασία παίζοντας ανταγωνιστικά παιχνίδια και έχουν κίνητρο να δοκιμάσουν νέες δραστηριότητες και να μάθουν από τις εμπειρίες τους. Η φυσική αγωγή δίνει στους μαθητές την ευκαιρία να μάθουν νέες δραστηριότητες και να απολαύσουν έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Αγγλικά

Το πρόγραμμα των εκπαιδευτηρίων Σακκά στοχεύει στην ανάπτυξη των μαθητών τόσο στη μεθοδολογία όσο και στην πληροφορία, η οποία δημιουργεί μια συναρπαστική ατμόσφαιρα γύρω από την πληροφορική και την ρομποτική. Μαθαίνουν την τεχνολογική μέθοδο και έχουν πολλές πιθανότητες να εφαρμόσουν και να βελτιώσουν την ικανότητά τους να τη χρησιμοποιούν. Οι μέθοδοι διδασκαλίας αντικατοπτρίζουν την προσπάθεια, και συμβάλλουν στην ενδυνάμωση της υπολογιστικής και αναλυτικής σκέψης, της δημιουργικότητας, της συνεργασίας, της επίλυσης προβλημάτων.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Σχολείου μας

 • Ελληνική Γλώσσα
 • Μαθηματικά
 • Φυσικές Επιστήμες
 • Ιστορία
 • Θρησκευτικά
 • Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή
 • Πληροφορική
 • Αγγλικά
 • Φυσική Αγωγή
 • Μουσική
 • Ρομποτική
 • Καλλιτεχνικά
E
Για μάθηση και ψυχαγωγία

Eκπαιδευτικές επισκέψεις

Οι Εκπαιδευτικές επισκέψεις των Εκπαιδευτηρίων Σακκά προάγουν τη βιωματική μάθηση και τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης. Ενεργοποιούν το ενδιαφέρον, εμπλουτίζουν τις εμπειρίες, αναπτύσσουν την κρίση, φέρνοντας τους μαθητές κοντά σε καταστάσεις, δομές, λειτουργίες της πραγματικής ζωής, ενώ παράλληλα καλλιεργούν τις γνώσεις τους σε νέα γνωστικά αντικείμενα και αναπτύσσουν τη δημιουργικότητά τους.

Επισκέψεις σε μουσεία, γκαλερί τέχνης, Πλανητάριο, βιωματικά εκπαιδευτικά εργαστήρια, βιβλιοθήκες καθώς και άλλα εκπαιδευτικά και πολιτιστικά κέντρα.

T
Ψηφιακός αλφαβητισμός

Tεχνολογία στη μάθηση

Τα παιδιά αλληλεπιδρούν με διαδραστικό πίνακα, διδάσκονται την πληροφορική και τη ρομποτική, αναπτύσσουν ψηφιακές δεξιότητες μέσα από ψηφιακά παιχνίδια, ενώ προσφέρονται υπηρεσίες πρόσβασης σε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, αλλά και σε εικονικές τάξεις.

Σκοπός του συνόλου των ψηφιακών δράσεων που αναπτύσσει το σχολείο μας, είναι η ενδυνάμωση των μαθητών με ψηφιακές γνώσεις, αλλά και η ανάπτυξη ευρύτερων δεξιοτήτων όπως η αναγνώριση και επίλυση προβλημάτων, η συμμετοχή, το ομαδικό πνεύμα κ.α.

Σε αριθμούς

450

Δραστηριότητες στον προφορικό λόγο

150

Γραπτές εργασίες

30

Δημιουργικές ασκήσεις

Εκδηλώσεις

Η πρόοδος της βιωματικής μάθησης

Τέχνες και ζωγραφική 85%
Εκδηλώσεις 100%
Εκπαιδευτικές Επισκέψεις 90%
Εκπαιδευτική Ρομποτική 70%
Κηπουρική και πειράματα 90%

Εκπαιδευτικές Μεθοδολογίες

Κηπουρική
Δημιουργία και τέχνη
Εκπαιδευτική Ρομποτική
Εκπαιδευτικές Επισκέψεις
Εκδηλώσεις
img

Τα παιδιά σας δεν είναι απλώς τα παιδιά σας. Είναι οι γιοί και οι κόρες που η ζωή λαχταρά για τον εαυτό της ... Khalil Gibron