Μεταφορά Μαθητών

Μεταφορά Μαθητών

Το σχολείο μας διαθέτει σύγχρονο τμήμα μεταφοράς των παιδιών, με ιδιόκτητα υπερσύγχρονα σχολικά λεωφορεία. Δίνεται η δυνατότητα οι μαθητές να μεταφέρονται με ευθύνη των γονέων τους. ( δυνατότητα επιλογής )

Οι μαθητές μας μετακινούνται με ασφάλεια

  • Ζώνες ασφαλείας (ευρωπαϊκών προδιαγραφών, πιστοποιημένες με CE)
  • Βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας
  • Βεβαίωση ταχογράφου
  • Φωτισμός στο σαλόνι
  • Σήμανση σχολικού λεωφορείου με ενδείξεις: ΣΧΟΛΙΚΟ στην εμπρός και στην πίσω πλευρά του οχήματος και όριο ταχύτητας 60 – 80χλμ
M
Στο νηπιαγωγείο

Mετακίνηση

Τήρηση προγράμματος μεταφοράς μαθητών

T
Nηπιαγωγείου

Tα λεωφορεία

Ως “προέκταση” του σχολείου μας:

  • Εφαρμόζουν κανόνες.
  • Ενημερώνονται οι γονείς με φορητή εφαρμογή για την άφιξή τους.
  • Ελέγχονται για την πλήρωση των προδιαγραφών.

Σε αριθμούς

10

Ιδιωτικά Λεωφορεία

24

Δρομολόγια την ημέρα

250

Μαθητές που μετακινούνται