Πρόγραμμα & Στόχοι

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα & Μαθησιακοί Στόχοι

Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες η ηλικία του ανθρώπου από 0 έως 7 ετών είναι καθοριστική για την μετέπειτα πορεία του. Η εξέλιξη που επιτελείται στη φάση αυτή στη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική και κινητική ανάπτυξη αποτελεί τη βάση για όλη την υπόλοιπη ζωή του. Η ευκαιρία που μας δίνεται να παρέμβουμε θετικά και να βοηθήσουμε το παιδί είναι ανεπανάληπτη. Η ηλικία αυτή συμπίπτει με τη φοίτηση ενός παιδιού στο Νηπιαγωγείο.

Γι’ αυτό και η επιλογή ενός σχολείου για να φοιτήσει το παιδί μας στο Νηπιαγωγείο είναι μια απόφαση στην οποία οι γονείς πρέπει να λαμβάνουν σοβαρά και υπεύθυνα συνυπολογίζοντας πολλές παραμέτρους – κριτήρια. Καλό είναι να μην αντιμετωπίζεται η προσχολική εκπαίδευση απλώς ως φύλαξη του νηπίου αλλά ως τη βάση πάνω στην οποία θεμελιώνεται η πνευματική του συγκρότηση και η ακαδημαϊκή του εξέλιξη.

Τα παιδιά αναπτύσσουν ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες

Με κάθε δραστηριότητα που γίνεται στο Νηπιαγωγείο στοχεύουμε:

 • στην ομαλή ένταξη του παιδιού στην πρώτη οργανωμένη κοινωνική ομάδα που συναντά μετά την οικογένεια
 • στη γνωστική, γλωσσική, κοινωνική, συναισθηματική ανάπτυξη όλων των παιδιών
 • στην ενεργητική συμμετοχή όλων των παιδιών
 • στην εισαγωγή του στον κόσμο της μάθησης μέσα από τη βιωματική γνώση
 • στην ανάπτυξη φαντασίας και δημιουργικότητας και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων

Αξιοποιώντας την προϋπάρχουσα γνώση και μέσα από τα εκφραστικά λάθη που κάνει το παιδί σε αυτήν την ηλικία, παρεμβαίνουμε παιδαγωγικά, ώστε το παιδί να κατακτήσει τη γνώση της Γλώσσας, η οποία αποτελεί το πρώτο και μεγαλύτερο εφόδιο για την κατάκτηση της άρτιας και υγιούς επικοινωνίας.

Παιδαγωγικό Πρόγραμμα

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στο Νηπιαγωγείο περιλαμβάνει:

 • Γλώσσα
 • Μαθηματικά
 • Αγγλικά
 • Εκπαιδευτική Ρομποτική
 • Μουσική Αγωγή
 • Εικαστική Αγωγή
 • Θεατρικό Παιχνίδι
 • Περιβαλλοντική Αγωγή
 • Πληροφορική
 • Φυσική Αγωγή
 • Δανειστική Βιβλιοθήκη
 • Πρόγραμμα Προετοιμασίας Των Μαθητών Για Α’ Δημοτικού
T
Στο νηπιαγωγείο

Tο παιδί αναπτύσσει την ικανότητα της ομιλίας και της ακρόασης

Αφηγείται εμπειρίες από την καθημερινότητά του, τηρώντας τη διαδοχική σειρά των γεγονότων και χρησιμοποιώντας χρονικά επιρρήματα

Περιγράφει στην ομάδα αντικείμενα ή γεγονότα

Εξηγεί και επιχειρηματολογεί πάνω στις απόψεις του, στις επιλογές του και στις προτιμήσεις του

Μαθαίνει να ακούει τους συνομιλητές του, χωρίς να τους διακόπτει, ακόμα κι αν διαφωνεί μαζί τους

Ασκείται στο να χρησιμοποιεί, με σωστό τρόπο, εκφράσεις που συνδέονται με ειδικές περιστάσεις

Αποκτά φωνολογική επίγνωση της γλώσσας μέσα από τη διάκριση των φωνημάτων ως συστατικών των λέξεων

Ασκεί τη μνήμη του μέσα από την απομνημόνευση ρόλων, ποιημάτων, αινιγμάτων και γλωσσοδετών

A
Το παιδί αναπτύσσει την ικανότητα της ανάγνωσης

Aνάγνωση

Υιοθετεί βασικές συμβάσεις ανάγνωσης, όπως π.χ. ότι διαβάζουμε ένα βιβλίο από την αρχή προς το τέλος, από αριστερά προς τα δεξιά, χρωματίζουμε τη φωνή μας ανάλογα με το περιεχόμενο κ.λπ.

Ακούει και κατανοεί κείμενα, παρεμβαίνοντας και κάνοντας υποθέσεις και σχόλια για τη συνέχεια και το τέλος της ιστορίας

Λαμβάνει πληροφορίες από διάφορες πηγές στις οποίες γραπτός λόγος και εικόνα συνυπάρχουν, όπως επιγραφές, βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, ετικέτες σε προϊόντα, αφίσες κ.λπ.

Δανείζεται από τη Σχολική Βιβλιοθήκη βιβλία ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του και μαθαίνει να εντοπίζει τον τίτλο, τον συγγραφέα, τον εικονογράφο, τον εκδοτικό οίκο κ.λπ.

Συνειδητοποιεί ότι στα φωνήματα της ομιλούμενης γλώσσας αντιστοιχούν γράμματα, προκειμένου να τα αναγνωρίζουν και σιγά σιγά να διαβάσουν λέξεις που συναντούν συχνά

T
Στο νηπιαγωγείο

Tο παιδί αναπτύσσει την ικανότητα της γραπτής έκφρασης

Μαθαίνει να γράφει το όνομά του με κεφαλαία και πεζά γράμματα

Δημιουργεί και διαμορφώνει συλλογικά, δικά του κείμενα τα οποία υπαγορεύει στη Νηπιαγωγό

Μαθαίνει να κρατά ένα μολύβι με τρόπο αποτελεσματικό και διατηρώντας σωστή σωματική στάση

Αντιγράφει λέξεις που εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες και ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους

M
Mε βιωματικές δραστηριότητες

Mαθηματικά

Η διαμόρφωση της μαθηματικής σκέψης στους μικρούς μαθητές του Νηπιαγωγείου των Εκπαιδευτηρίων Σακκά δομείται μέσω της αλληλεπίδρασης τόσο με το φυσικό όσο και με το κοινωνικό περιβάλλον. Έχοντας ως παιδαγωγικό εργαλείο τη βιωματική διαδικασία, τα παιδιά αποκτούν τις πρωταρχικές αλλά ιδιαίτερα σημαντικές βάσεις τους στη μαθηματική σκέψη και αναπτύσσουν ειδικές ικανότητες λογικής μέσω της ατομικής και ομαδικής επίλυσης προβλημάτων.

Το παιδί αποκτά και εξελίσσει τις προμαθηματικές του ικανότητες.

 • Αναγνωρίζει τους αριθμούς και την έννοιά τους και μαθαίνει την αριθμητική αλληλουχία μέσα από παιχνίδια και τραγούδια με αριθμούς
 • Οικοδομεί σταδιακά την έννοια των γεωμετρικών σχημάτων, αναγνωρίζοντάς τα μέσα στο περιβάλλον, και συνειδητοποιεί τις βασικές ιδιότητές Κάνει πειράματα με διακριτές (π.χ. χάντρες) και μη διακριτές (π.χ. νερό) μονάδες μέτρησης
 • Εκτελεί απλές μαθηματικές πράξεις, συγκρίνοντας και μοιράζοντας ποσότητες.
 • Κατανοεί τον τρόπο μέτρησης μέσα από την άμεση σύγκριση αντικειμένων ως προς ένα χαρακτηριστικό τους και το μέτρημα του ύψους και του βάρους τους

Το περιεχόμενο με μια ματιά

Ασκήσεις ακοής 85%
Ασκήσεις ανάγνωσης 70%
Ασκήσεις αναγνώρισης 70%
Παιχνίδι 60%

Δραστηριότητες

Τέχνες και Δημιουργική Έκφραση
Μουσικοκινητική Αγωγή
Θεατρική Αγωγή
Αθλητισμός
Εκπαιδευτικές Δράσεις & Επισκέψεις
Δανειστική βιβλιοθήκη

Σε αριθμούς

650

Δραστηριότητες Ομιλίας

700

Δραστηριότητες Γραφής

550

Αναγνωρίσεις Ήχων

Τα νέα των Εκπαιδευτηρίων μας

img

Τα παιδιά σας δεν είναι απλώς τα παιδιά σας. Είναι οι γιοι και οι κόρες που η ζωή λαχταρά για τον εαυτό της …. Khalil Gibron