Ξένη Γλώσσα

Ξένη Γλώσσα

Από την Α΄ Δημοτικού οι μαθητές/τριες διδάσκονται Αγγλικά. Η διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας (Γερμανικά) προσφέρεται σε όλα τα παιδιά από τη Ε΄ τάξη Δημοτικού.

Η διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό που σχεδιάζεται να είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των μαθητών κάθε τάξης χρησιμοποιώντας σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους από έμπειρο προσωπικό και σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα,.
Κύριος στόχος οι μαθητές μας να αναπτύξουν τη γλωσσική ικανότητα να επικοινωνούν στα Αγγλικά αβίαστα και με ευχέρεια.

Στόχοι του προγράμματος είναι:

  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων στη σωστή προφορά και γραφή λέξεων και εκφράσεων (speaking – writing skills).
    Ανάπτυξη αναγνωστικών δεξιοτήτων με μορφή απλών προτάσεων (reading skills).
  • Εξοικείωση με τη χρήση των αγγλικών στον προφορικό λόγο. Κατανόηση βασικών εκφράσεων που χρησιμοποιούνται στην τάξη (listening skills) και παραγωγή απλών προτάσεων στην αγγλικά γλώσσα.
  • Εισαγωγή στην αγγλική γραμματική και η προσφορά υψηλής ποιότητας γλωσσικών υπηρεσιών
  • Η συνεχής αξιολόγηση της απόδοσης των μαθητών και του εκπαιδευτικού έργου με στόχο τη συνεχή βελτίωση, εμβάθυνση και εμπέδωση ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της ευρωπαϊκής πολυπολιτισμικής κοινωνίας στην οποία απευθυνόμαστε ως αυριανοί πολίτες και στην οποία καλούνται να ζήσουν και να εργαστούν, στοχεύουμε συνειδητά στην κατοχύρωση του επιπέδου γλωσσομάθειας των μαθητών με την επιτυχή συμμετοχή τους στις έγκυρες εξετάσεις που διενεργούνται στη χώρα μας.
  • Η προετοιμασία των μαθητών σε τέτοιο επίπεδο, ξεκινώντας από την Α’ Δημοτικού, ώστε να έχουν τη δυνατότητα απόκτησης πρώτου πτυχίου Αγγλικών στη Στ΄ Δημοτικού.

Για την επίτευξη των στόχων υιοθετούνται οι παρακάτω τρόποι και εργαλεία:

  • Πλούσιο παιδαγωγικό υλικό και διαδραστικά εργαλεία εκμάθησης
  • Επιπλέον ώρες διδασκαλίας Αγγλικής γλώσσας, ανά εβδομάδα.

Αξιολογήσεις προόδου της προετοιμασίας μαθητών και εξατομικευμένη προσαρμογή εκμάθησης με:

  • Διαγνωστικές εξετάσεις γλωσσομάθειας – Test, που αναδεικνύουν τις δυνατότητες και τυχόν αδυναμίες των μαθητών ώστε στη συνέχεια να σχεδιαστεί το ατομικό πρόγραμμα εκμάθησης με σκοπό να βελτιωθούν τα ανάλογα γνωστικά πεδία.

Σε αριθμούς

250

Δραστηριότητες Ομιλίας

330

Δραστηριότητες Γραφής

150

Ακουστική (listening)

Δραστηριότητες