Ψηφιακές Δεξιότητες

Ψηφιακές Δεξιότητες

Ο υπερσύγχρονος εξοπλισμός του σχολείου μας με διαδραστικούς πίνακες, εργαστήριο πληροφορικής και κιτ εκπαιδευτικής ρομποτικής καθιστά το μάθημα ιδιαίτερα ευχάριστο και δημιουργικό. Τα παιδιά με τη βοήθεια της αφής ξεφυλλίζουν το διαδραστικό βιβλίο, απαντούν σε ερωτήσεις, δημιουργούν σχήματα, ζωγραφίζουν, αντιστοιχίζουν και συγκρίνουν μεγέθη, σχηματίζουν εικόνες, συνθέτουν ιστορίες, γράφουν με μοναδική ευκολία. Με τον τρόπο αυτό, οι έννοιες που διδάσκονται γίνονται ιδιαίτερα ελκυστικές και αποκτούν μεγάλο ενδιαφέρον.Τα παιδιά, μέσα από το διαδραστικό πίνακα αυξάνουν την προσήλωσή τους στο μάθημα, καλλιεργούν τη δημιουργικότητα και την αυτοπεποίθησή τους, μαθαίνουν να σκέφτονται, να εκτιμούν, να ελέγχουν και να καταλήγουν στα δικά τους συμπεράσματα.

Στην πληροφορική οι μαθητές χρησιμοποιώντας ένα σύγχρονο εργαστήριο στο σχολείο μας, διδάσκονται εφαρμογές, κατανοούν και μαθαίνουν να αλληλεπιδρούν με τον υπολογιστή, εξασκούνται στη χρήση του, αναπτύσσουν πολυμέσα και διδάσκονται προγραμματισμό.

Στη ρομποτική οι μαθητές χρησιμοποιώντας διαφορετικά ανά τάξη κιτ εκπαιδευτικής ρομποτικής, μαθαίνουν συνήθη προβλήματα της φυσικής, των μαθηματικών και της μηχανικής, καθοδηγούνται στη σύνθεση ρομπότ και στον προγραμματισμό τους ώστε να τα επιλύουν και εκπαιδεύονται ώστε να συνθέτουν τις δικές τους λύσεις σε προβλήματα. Επιπλέον, διδάσκονται το ομαδικό πνεύμα, μαθαίνουν παιχνίδια ρόλων και εκπαιδεύονται στη χρήση μηχανών, αισθητήρων, μεγεθών και στην υπολογιστική σκέψη με τη χρήση τους.

Οι διαδραστικοί πίνακες, η πληροφορική και η ρομποτική χρησιμοποιούνται και στην εκμάθηση των ξένων γλωσσών με άριστα αποτελέσματα.

Τα παιδιά μετασχηματίζονται σε ψηφιακούς πολίτες

  • Υποστήριξη της μάθησης με την τεχνολογία
  • Ανάπτυξη υπολογιστικής σκέψης
  • Εξοικείωση με τον αλγόριθμο
  • Επίλυση προβλημάτων
O
Στο δημοτικό

O διαδραστικός πίνακας

Με την αφή αλληλεπιδρούν με βιβλίο ή βίντεο, απαντούν σε ερωτήσεις, σχεδιάζουν, παρουσιάζουν.

T
Στο δημοτικό

Tα ρομπότ

Ως εργαλείο βιωματικής μάθησης:

  • Αναγνωρίζουν, μαθαίνουν και επιλύουν προβλήματα στη φυσική, τα μαθηματικά και τη μηχανική.
  • Συνθέτουν τα δικά τους ρομπότ με κιτ εκπαιδευτικής ρομποτικής που επιλύουν τα προβλήματα.
  • Εφαρμογές οπτικού προγραμματισμού βοηθούν τα παιδιά να συνθέτουν τους πρώτους τους αλγορίθμους.

Σε αριθμούς

780

Ώρες Διδασκαλίας Πληροφορικής

110

Δραστηριότητες Ρομποτικής

25

Συμμετοχές σε Διαγωνισμούς

Δραστηριότητες