Το  πρώτο  μας…σχολείο!

Για να εξελιχθεί όμως το παιδί και να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα πρέπει το σχολείο και η οικογένεια να ακολουθήσουν μια ενιαία παιδαγωγική φιλοσοφία και αντίληψη. Για το λόγο αυτό οι εκπαιδευτικοί μας επικοινωνούν συχνά με τους γονείς και πραγματοποιούνται ενημερωτικές συναντήσει στο χώρο του σχολείου.

Comments are closed.