Το οικογενειακό , ευχάριστο , χαρούμενο και ήρεμο περιβάλλον του σχολείου μας επιτρέπει την εξατομικευμένη φροντίδα των νηπίων μας. Για να εξελιχθεί όμως το παιδί και να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα πρέπει το σχολείο και η οικογένεια να ακολουθήσουν μια ενιαία παιδαγωγική φιλοσοφία και αντίληψη. Για το λόγο αυτό οι εκπαιδευτικοί μας επικοινωνούν συχνά με τους γονείς και πραγματοποιούνται ενημερωτικές συναντήσεις στο χώρο του σχολείου.

Comments are closed.