Το σχολείο μας διαθέτει σύγχρονο τμήμα μεταφοράς των παιδιών με ιδιόκτητα υπερσύγχρονα σχολικά λεωφορεία. Δίνεται η δυνατότητα οι μαθητές να μεταφέρονται με ευθύνη των γονέων τους. ( δυνατότητα επιλογής )

Comments are closed.