Τα Εκπαιδευτήρια Σακκά συμμετείχαν στο Codeathon 2019 που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Προγραμματισμού Europe Code Week 2019 την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου στο Μουσείο Τσιτσάνη με συμμετοχή σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Τρικάλων η οποία εκτός από τα Τρίκαλα, επεκτείνεται σε άλλες 5 πόλεις:
Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Ιωάννινα – Ξάνθη – Πάτρα

Πρόκειται για μια εκπαιδευτική και ψυχαγωγική δράση μη διαγωνιστικού χαρακτήρα και σκοπός του είναι να παροτρύνει τους μαθητές να αποκτήσουν μία δημιουργική στάση απέναντι στον προγραμματισμό, αναπτύσσοντας παράλληλα τις προγραμματιστικές τους δεξιότητες και μαθαίνοντας να εργάζονται ομαδικά. Οι ομάδες που συμμετέχουν στο CodeAthon καλούνται:
• Να μελετήσουν ένα προγραμματιστικό πρόβλημα σε Scratch (προγραμματιστικό περιβάλλον σε ανάπτυξη του Πανεπιστημίου MIT)
• Να αναζητήσουν τρόπους και λύσεις για να βελτιώσουν το συγκεκριμένο πρόβλημα και
• Να παρουσιάσουν τις λύσεις τους.