Στο  σχολείο  μας  περνάμε  ωραία!!!

Στο πλαίσιο της βιωματικής μάθησης που ακολουθεί το σχολείο μας τα  νηπιάκια  μας  είχαν  την  ευκαιρία  να   επισκεφθούν το ποτάμι της πόλης μας .Ήταν μια ευκαιρία να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας σχετικά με την χλωρίδα και την πανίδα του ποταμού αλλά και να μάθουμε για τον αριθμό και την ιστορία των γεφυριών της πόλης μας .