Οι μαθητές της Γ΄ τάξης μετατρέπουν την τάξη τους σε έκθεση συλλογών ,προσκαλούν τις υπόλοιπες τάξεις και παρουσιάζουν με χαρά σε όλους τα αγαπημένα κομμάτια των συλλογών τους !