Νέα  πραγματικότητα … νέα  δεδομένα!!! (Virtual Class)

Στο σχολείο μας η «Εικονική Τάξη» γίνεται πραγματικότητα και η εκπαίδευση  συνεχίζεται…

Ως  Cisco  Academy, τα  Εκπαιδευτήρια  Σακκά, με  τη  χρήση της  υπερσύγχρονης  ψηφιακής  πλατφόρμας Cisco Webex,  δίνουν   τη  δυνατότητα  στους   μαθητές με την καθοδήγηση των  δασκάλων τους   να  συνεχίσουν   την  καθημερινή  εκπαίδευσή  τους ως σαν να βρίσκονται στο σχολείο, αλλά από το σπίτι τους. Έτσι  τα  παιδιά  μπορούν:

  • Nα περνούν τον χρόνο τους εποικοδομητικά
  • Να συνεργάζονται  σε  περιβάλλον  ψηφιακής  τάξης
  • Να κάνουν επαναληπτικά μαθήματα
  • Να αλληλεπιδρούν με το δάσκαλο και με τους συμμαθητές τους
  • Να συνεχίσουν να μαθαίνουν

 

 

Αντιμετωπίζουμε  τα  νέα  δεδομένα  σαν  μια πρόκληση, ώστε  να  μπορέσουμε  να  δώσουμε στους  μαθητές μας  μια  ξεχωριστή  home  school  εμπειρία  πάντα  με τη  συνεργασία  των  γονέων!