Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του σχολείου στοχεύει στην ολόπλευρη καλλιέργεια της προσωπικότητας των μαθητών.Πιο συγκεκριμένα στοχεύει:

-Στην καλλιέργεια ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων ,ικανών να προσαρμόζονται και να συμμετέχουν στην κοινωνική ζωή και να την καθορίζουν.

-Στη δημιουργία ενός ευχάριστου και δημιουργικού μαθησιακού περιβάλλοντος με τη βιωματική προσέγγιση της γνώσης και τη διαθεματική επεξεργασία των ενοτήτων.

-Στην καλλιέργεια στρατηγικών μάθησης , της κριτικής σκέψης και δημιουργικής φαντασίας.

-Στην καλλιέργεια των κοινωνικών δεξιοτήτων και στην ανάπτυξη συνεργατικού και συλλογικού πνεύματος.

Comments are closed.