Στο πλαίσιο της ποιοτικής εκπαίδευσης που προσφέρουμε στους μαθητές μας παρέχουμε εσωτερικές εκδόσεις,βιβλιοτετράδια τα οποία έχουν συγγραφεί από εκπαιδευτικούς του σχολείου, αφορούν την κάθε τάξη ξεχωριστά και περιέχουν ποικιλία ασκήσεων στήριξης και ενίσχυσης των βασικών μαθημάτων Γλώσσας, Μαθηματικών, Διδακτική Γραμματικής , Συντακτικό, Γραπτή έκφραση και υποστηρίζουν πλήρως την προετοιμασία των μαθητών μας.

Comments are closed.