Η ολοκλήρωση της διδασκαλίας των μαθημάτων αλλά και η υλοποίηση πρόσθετων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που έχουν σχέση με το περιβάλλον , τον πολιτισμό, την τοπική ιστορίας και άλλα πεδία γνώσεων επιτυγχάνεται με εκπαιδευτικές επισκέψεις σε διάφορους χώρους.Έτσι οι μαθητές παρατηρούν , προβληματίζονται , ρωτούν και αναζητούν όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητη για την διεκπεραίωση των σχεδίων εργασίας (projects).

 

image009 image010

Comments are closed.