Το Δημοτικό Σχολείο μας είναι ένα σύγχρονο σχολείο , ένα σχολείο ζωής. Είναι ένα πρωτοποριακό σχολείο που στοχεύει στην παροχή πολύπλευρης παιδείας. Η διδασκαλία είναι δημιουργική , συστηματική , σύγχρονη με σκοπό τη διεύρυνση της σκέψης και την καλλιέργεια της ψυχής.

Μέσα από την παιδοκεντρική φιλοσοφία του προγράμματος μας τα παιδιά έρχονται σε επαφή με μια ποικιλία ερεθισμάτων , πειραματίζονται, εξερευνούν,ανακαλύπτουν και γνωρίζουν τον κόσμο γύρω τους αναπτύσσοντας πολύπλευρα την προσωπικότητά τους.

Ο δάσκαλος συνερευνητής , συμπαραστάτης και βοηθός με ξεχωριστή αγάπη , φροντίδα και ενδιαφέρον σκύβει σε όλους τους μαθητές , τους διδάσκει , τους μορφώνει , τους καλλιεργεί και οδηγεί τον καθένα ξεχωριστά ανάλογα με τις δυνατότητές του , τις ανάγκες του , τις ιδιαίτερες κλίσεις του στο δρόμο της προόδου.

image001

Comments are closed.